Villkor och köpinformation

Artflowerphoto har som mål att alltid ge professionell och hög service till våra kunder. Här följer våra villkor vi arbetar efter.

Alla priser är som standard i SEK inklusive moms. Priset som gäller är det som är angivit den dag kunden gör sin beställning.

Beställning – Vi förbehåller oss rätten att logga ditt IP-nummer vid beställning. Artflowerphoto behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen )PUL). Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Bekräftelse – När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din beställning. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med oss.

Fraktavgift – Fraktavgift inom Sverige tillkommer med 45 kr inkl. moms för varor upp till 2 kg. Utanför Sverige (f.n Danmark, Finland och Norge) debiteras en fraktavgift om 179 kr inkl. moms.

Leveranstid – Beräknad leveranstid är ca 5-7 dagar.

Leveransförseningar – kan exempelvis ske när en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen orsakat. Vi meddelar alltid kunden om leveranstiden kraftigt avviker från den vi uppgivit. Om varan skadas eller kommer bort under transporten från Artflowerphoto är Artflowerphoto ansvarig. Om varan skadas eller kommer bort då du på eget initiativ återsänder den är du som avsändare ansvarig för godset. Packa noga och använd originalförpackningen eller likvärdig. Eventuella inre skador ska anmälas till Artflowerphoto inom 5 dagar från mottagandet.

Tänk på att hämta ut ditt paket inom 14 dagar annars sänder posten tillbaka paketet i retur till Artflowerphoto och du blir automatiskt fakturerad 400 kr för returfrakt emballage och arbetskostnad.

Transportrisken – Tillsammans med vår fraktpartner Posten står vi för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för eventuell retur till oss.

Reklamation – Om en vara är felaktig, defekt eller felexpedierad var vänlig kontakta oss för vidare detaljinstruktioner. Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av felaktig eller skadad vara står Artflowerphoto för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan ska återsändas väl emballerad och i orginalförpackning med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då kunden (du) återsänder den är kunden (du) betalningsansvarig. I det fall kunden har gjort en felbeställning och vill att Artflowerpohto skall återta produkten debiteras kunden (du) 20 % av ordervärdet samt fraktkostnad.

Ångerrätt – Artflowerphoto tillämpar reglerna i köplagen. Om du ångrar ditt köp har du rätt att byta inom fjorton dagar. Du står själv i detta fall för returfrakten.

Force Majeure – Artflowerphoto är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar etc.

Köp av fotografier och konstföremål

Alla fotografier och konstföremål från Artflowerphoto säljs i begränsade upplagor med enstaka undantag. Fotografierna levererades omonterade tillsammans med ett signerat äkthetsintyg. Fotografierna trycks på linnepapper 250 g. Vattenmärket som syns på bilderna i Webbutiken är där för att förhindra bildstöld på internet. Det kommer inte att synas på de fotografier kunden (du) beställer. Betalningsvillkor gäller som för övriga produkter.