Select Page

Engelsk trädgård med elegans, harmoni och överraskningar

Det finns trädgårdar som ger djupa, bestående intryck och stannar länge i minnet. Trädgårdar som vid en endaste liten minut av eftertanke inger en känsla av glädje, och lugn. Wollerton Old Hall är en sådan trädgård.
Belägen i det underbara landskapet Shropshire i centrala England, ett par mil från Wales i väster och Lake District i norr, finns denna med engelska mått nya trädgård, mitt i ett jordbrukslandskap. Huset som tillhör trädgården är medeltida. De nuvarande ägarna, John och Lesley Jenkins köpte den gamla farmen i början av 1980-talet.
Paret Jenkins har anlagt sin trädgård i Arts & Crafts-stil. Många olika trädgårdsrum avgränsas från varandra med lineära häckar av idegran, ek och bok eller med rödbruna tegelmurar. ”Curves do not work” menar man och proportioner är mycket viktiga. Det gäller att ta hänsyn till omgivningarna, se till att allt hänger ihop, smälter samman, bildar rytm och ordning.
I varje avdelning finns ett starkt formskapande element. Det kan vara en vattenspegel i en lång rektangulär form. Höga, formklippta, mörkgröna idegranar eller en allé av klotformade portugisiska lagerträd, alltid placerade så att de bildar en perfekt balans mellan strikta former, omgivande, blommande grönska eller mjuka gräsgångar.
Rummen är inte fyllda med nödvändiga Arts & Crafts-växter. Rosor finns i alla rum, som buskar, eller klättrar på murar och stolpar. Här finns också massor av perenner, planterade i olika färgteman eller kombinerade med olika sorters gräs. Ett rum kan vara färgsprakande, ett annat ”bara” grönt. I flera finns fina sittplatser på ofta gamla bänkar eller stolar. I ett rum ett lusthus. Fågelsången är intensiv och världen utanför långt borta.