Select Page

Christina Högardh-Ihr

Christina Högardh-Ihr är trädgårdsförfattare, fotograf och föreläsare. Christina har publicerat flera trädgårdsböcker och ett stort antal artiklar om speciella trädgårdar, växter i allmänhet och rosor i synnerhet. Christina har en plattform med studier i fotografi och  konsthistoria på Lunds Universitet samt ett stort trädgårdsintresse och egna trädgårdar sedan trettio år tillbaka. Utifrån den kombinerar hon skrivande, föreläsningar och guidningar med uppdrag av mer praktisk karaktär. Rosens kulturhistoria, dess fantastiska doft och mångfald i både trädgårdsrosor och snittrosor är de områden som Christina just nu lägger stor fokus på och som också präglar arbetet på Artflowerphoto. En blommande och doftande vardag, ett stort miljöengagemang och att sprida kunskap, glädje och inspiration inom trädgårdsämnet är ledord för Christina i hennes arbete på egna företaget Artflowerphoto.


Christina Hogardh-Ihr is a garden writer, photographer and lecturer who has published several books and many articles about special gardens, garden plants in general and roses especially. Christina has studies in photography and art & and botanical illustration and garden history at the University of Lund. Her keen interest for gardening for over three decades have given Christina the platform from which she is writing, giving lectures as well as taking practical assignments in the garden field.

The culture history of the rose, it´s fantastic fragrance and the diversity of both garden roses as well as cut roses are subjects that engage Christina and Artflowerphoto a little extra. A fragrante and floral daily life, a big commitment to environmental issues and to spread knowledge, joy and inspiration within the garden field are the leading words for Christina in her work at Artflowerphoto.

e-post: christina@artflowerphoto.se